Activitat acadèmica i docent

Es registra l’ activitat científica i docent dels residents del servei de CGD, distribuits per períodes lectius (de maig a maig), en relació a: cursos presencials, asssistència a congressos, jornades i reunions científiques, publicacions, comunicacions orals i pòster, sessions impartides al servei de CGD, i qualsevol altra activitat acadèmica que realitzin.