Atenció estomaterapeuta

La sala de cures de la tercera planta d’hospitalització està dedicada a la consulta d’ostomies i per al tractament ambulatori de la incontinència fecal.

La responsable és la Sra. Teresa Solé Baiges, DUI i especialista estomaterapèuta, adscrita al servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu.

Tere.jpgTítol d’ A.T.S.. Expedit a Barcelona. Estudis realitzats a l’Escola d’Infermeria de l’Hospital Joan XXIII Tarragona. 1985. Convalidació Acadèmica del Títol d’ A.T.S. Pel de Diplomat d’Infermeria per la U:N:E:D

-Infermera Assistencial a la Unitat de Cirirgia General des de l’any 1980. Hospital Universitari Joan XXIII

-Professora associada a URV des de l’any 1998

-Responsable de la consulta d’ostomies des de l’any 1991

 

IMG_5431.jpg

La consulta està ubicada a la tercera planta d’hospitalització, edifici B. L’horari és els dilluns i dimarts, de 8 a 15h.

Correu electrònic d’ostomies: consultaostomia.hj23.ics@gencat.cat

CONSULTA OSTOMIES

És una consulta d’infermeria amb l’objectiu principal de l’atenció integral al paceint ostomitzat, en qualsevol moment del seu procés, ja sigui en el preoperatori i postoperatori, com el el seu seguiment després de l’alta hospitalària.

Activitats

Es realitzen les activitats següents:

 • Valoració preoperatòria, informació sobre dispositius i cura de l’estoma.
 • Valoració suport familiar.
 • Marcatge preoperatori.
 • Valoració de l’estoma. Detecció de complicacions en el postoperatori immediat.
 • Elecció del dispositiu adequat al tipus d’ostomia i funcionament.
 • Programa d’educació. Valoració autonomia.
 • Suport al pacient i la seva família en tot el procés.
 • Detecció i control de complicacions després l’alta hospitalària. Contacte i avaluació conjunta amb el cirurgià responsable.
 • Ensenyament de la tècnica d’irrigació i tècniques de continència.
 • Adequació dels nous dispositius i accessoris segons les necessitats i modificacions de l’estoma.
 • Irrigació de colostomies per a proves complementàries (colonoscòpia).
 • Telèfon de contacte

Programa d’educació al pacient ostomitzat

 • Definició d’ostomia. Diferents tipus. Quin estoma té i com es comportarà.
 • Manera de cuidar-se del seu estoma.
 • Cura de l’estoma. Ensenyament personalitzat i individualitzat.
 • Signes i símptomes de la pell periostomal irritada.
 • Diferents accessoris segons necessitats.
 • Manera d’assolir els diferents dispositius.
 • Manera de desfer-se dels dispositius.
 • Modificacions dietètiques.
 • Modificacions de l’activitat.
 • Tècniques de continència.
 • Limitacions sexuals.
 • Contacte amb associacions d’ostomitzats.

 

LINKS D’INTERÈS

     Vídeo explicatiu de les ostomies

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.14.57  www.estomaterapia.es

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.06

Buscador de consultes d’ostomia

www.gestosalud.es

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.12                www.ostomiaprofesional.com

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.27    www.oncolliga.cat/activitats/associacio-catalana-dostomitzats-aco

 

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.54             www.ostomia.net

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.46     www.aecc.es

 

Captura de pantalla 2017-08-24 a las 20.15.20   www.lligacontraelcancer.cat