Arxiu de la categoria: Planificació /Gestió

Jornada de Portes Obertes Online

Connecta’t via TEAMS al link següent: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjhhOTM4YzMtYzI3My00Zjc1LWIwNDQtZWFjYmYyMGNlZmM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b9427dc-d30e-43bc-8c06-ff7253676fec%22%2c%22Oid%22%3a%2297aa8393-dd9f-40ca-afa9-69c806c53d13%22%7d

Publicat dins de Comunicació, Planificació /Gestió | Deixa un comentari

Jornada de Planificació Estratègica del servei de CGD.

Primera Jornada de Planificació Estratègica del servei de Cirurgia General i Digestiva de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Hotel Ciutat de Tarragona, 12 de març de 2018. La jornada va comptar amb la participació dels professionals mèdics del servei de CGD … Continua llegint

Publicat dins de Jornada, Planificació /Gestió | Deixa un comentari