Curs 2018-19

Cursos presencials.

 • Cursos d’acollida als nous R1. HUJ23. Juny 2018

– Formación inicial en la prevención de riesgos laborales. 

– VII Curso de Urgencias.

– Implantación de la prescripción electrónica y registro de administración de medicamentos. 

– IX Curso de cirugía digestiva para residentes de primer año. 

– Introducci

ón  seguridad clínica. 

– Traumatología de urgencias. 

– El laboratorio clínico como servicio de soporte diagnóstico. 

– Recursos de información en ciencias de la salud; la biblioteca del hospital. 

– Infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. 

 • Curso Autoformativo de radioprotección multiprofesional (Caram), Barcelona, juny 2018
 • Curs Advanced Trauma Life Suport (ATLS). Sevilla. Abril 2019
 • Curs de drets i deures de la ciutadania. Barcelona. Oct.2018
 • Curs de Bioètica. Societat Catalana de Cirurgia. Barcelona. Nov.2018
 • Curs de cirurgia de la hèrnia inguinal per a residents. Octubre 2018
 • XVIII Curs de cirurgia endocrina per a residents de 4rt i 5è any. Hospital Clínic. Barcelona.  Jul.2018
 • VII Curs d’actualització i formació en cirurgia colorectal. Hospital Bellvitge. Feb. 2018
 • IV Curs de formació per a residents en el tancament de la paret abdominal. Hospital Vall d’Hebron. Gener 2019
 • II Curs de cirurgia d’urgències per a residents. AEC. Madrid. Març 2019
 • I Jornada d’Incontinència fecal a l’hospital Joan 23. Abr.2019
 • XX Curs avançat de formació laparoscòpica. La Fe. Valencia. Oct.2018
 • XXII Curs de cirurgia HBP per a R4-5. Madrid. Nov.2018
 • I jornada de formació en transplantament hepàtic. Madrid. Nov.2018
 • Curs de laparoscòpica bàsica per a R1. Hospital de Bellvitge. Feb.2019
 • Curs precongrés de Cirurgia d’Urgències del Congrés Nacional de Cirurgia. Madrid. Abr.2019

Màsters realitzats pels residents.

Màster online en actualització en Cirugia General I de l’Aparell Digestiu. Dra. Alba Díaz. Període: maig 2018-maig 2019

Assistència a Congressos, Jornades i Reunions.

 • XXIV Jornada de Cirurgia als Hospitals Comarcals de Catalunya. Martorell. Oct.2018
 • XXXII Congreso Nacional de Cirugía. Madrid. Nov.2018
 • 13thIHPBA World Congress. Gènova (Suïssa)
 • Sessions de l’Acadèmia de Cirurgia de la Societat Catalana de Cirurgia, amb seu a Barcelona. 
 • XVI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica. Alicante. Juny 2018

Comunicacions.

 • Acadèmia de Ciències Mèdiques, Societat Catalana de Cirurgia. Barcelona.
 • Tècnica de Chevrel en la cirurgia de l’hèrnia incisional.
 • Complicacions dels filtres de vena cava. Presentació casos clínics.
 • Infecció de parts toves i fascitis necrotitzant. 
 • XVI Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Laparoscópica y Robótica. Alicante. Juny 2018
  • Abordaje laparoscópico de la coledocolitiasis. 
 • XXIV Jornada de Cirurgia als Hospitals Comarcals de Catalunya. Martorell. Oct.2018
  • Cistoadenoma biliar en dona jove. 
  • Linfangioma quístic intestinal.
  • Cirurgia urgent per colitis ulcerosa severa.
  • Anàlisi retrospectiu sobre les reseccions locals de tumors duodenals de baixa agressivitat.
  • Quistogastrostomia laparoscòpica.
  • Angiolipoma ileal com a causa d’intussuspecció.

– XXXII Congreso Nacional de Cirugía. Madrid. Nov.2018

o   Resultados del tratamiento de la colelitiasis associada a la coledocolitiasis mediante abordaje laparoscópico en un tiempo.

o   Cistoadenoma biliar en mujer joven.

 • 13thIHPBA World Congress. Gènova (Suïssa)

o   pancreàtic neuroendocrin tumour mimicking a main duct intraductal papillary mucinous neoplasm.

Publicacions

 • Body mass index and complications following major gastrointestinal surgery. Colorectal Disease.
 • A case of an ileal angiolipoma as a cause of intussuspection. Journal of Surgery Forecast.