El Servei

 

Presentació

El Servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona te com a objectiu principal donar la millor atenció possible als seus pacients, tots els dies de l’any, a través de l’excel·lència en la pràctica clínica, la docència i la investigació, amb un tracte humanitari i de forma sostenible.

MISSIÓ:

Contribuir al benestar dels pacients amb la prestació d’assistència sanitària, la realització d’activitats docents i de recerca amb criteris de qualitat, eficiència i innovació; fomentant el compromís i desenvolupament dels seus professionals, donant resposta a les expectatives i necessitats de la societat.

La missió s’amplia a la formació d’estudiants de medicina així como a la de metges residents propis o metges d’altres especialitats o d’altres hospitals.

VISIÓ:

Buscar l’excel·lència i la integració de professionals compromesos amb les seves metes i objectius.
 Organització amb criteris de gestió clínica, adaptable al canvi, flexible e innovadora; concentra i orienta la seva activitat en funció de donar satisfacció a les necessitats dels seus pacients.

Adquirir un reconeixement institucional i nacional en l’ensenyament i en projectes d’investigació quirúrgica amb un alt rigor científic, generador d’especialistes en cirurgia general, participant actiu en les polítiques de l’hospital i amb l’objectiu constant de millora dels indicadors bàsics de la salut.

Pretén ser referència creant connexions amb l’Atenció Primària i altres hospitals de la província.

VALORS:

EL PACIENT COM A EIX CENTRAL DE L’ ATENCIÓ SANITÀRIA: La raó de ser de l’esquema organitzatiu es el satisfer les necessitats de salut dels pacients i de la societat en general.

ATENCIÓ PERSONALITZADA I HUMANITZADA: Compromís d’oferir una atenció personalitzada i humana en l’entorn d’un hospital accessible que promogui la confiança dels pacients.

ESPERIT DE SERVEI PÚBLIC: Els integrants del Servei han de participar de la idea de ser servidors públics, supeditant interessos personals als dels pacients

PARTICIPACIÓ EN LA PRESA DE DECISIONS: La presentació raonada dels canvis organitzatius o de qualsevol altre tipus, seguida d’una discussió participativa que faciliti el consens, són valors bàsics que fomenten el compromís amb la organització.

EL POSICIONAMENT CIENTÍFIC COM FONAMENT DE L’ASSISTÈNCIA: L’existència de Protocols d’actuació i de Guies Clíniques basades en la evidencia científica són elements que contribueixen a homogeneïtzar l’assistència i millorar-ne la seva qualitat per part de tots els facultatius i personal sanitari. El foment de la recerca entre els integrants del Servei contribueix igualment a l’increment en el rigor de les decisions clíniques.

CERCAR LA EXCEL·LÈNCIA: Basada en la millora continua de la qualitat, la eficiència, la seguretat, la sostenibilitat i sempre oberta al canvi continuat.

MANTENIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA : basada en una utilització racional i eficient dels recursos , tot permetent la prestació d’uns serveis excel·lents.