Cartera de Serveis

CARTERA DE SERVEIS

Unitat de Cirurgia sense ingrés (UCSI/CMA)

Cada Unitat programa la patologia corresponent a la seva àrea d’especial dedicació en funció de si és tributària o no de CMA.

 • Coloproctologia:

o Hemorroidectomia
o Lligadura hemorroïdal (Bandes)
o Cirurgia de la fissura anal
o Cirurgia de la fístula anal i perianal
o Quist pilonidal sacro-coccigi
o Condilomes perianals i altra patologia menor perianal

 • Unitat HBP

o Colecistectomia laparoscòpica

 • Paret Abdominal:

o Hèrnies inguino-crurals
o Hèrnies umbilicals i epigàstriques
o Eventroplàsties

 • Altres procediments

o Resecció lipomes gegants
o Resecció lesions cutànies complexes
o Col·locació de catèters per diàlisi peritoneal

 • Cirurgia menor ambulatòria

o Resecció de lesions cutànies
o Resecció de lipomes
o Resecció de ungles

 Unitat de Cirurgia Esofago-gàstrica, Hepato-bilio-pancreàtica i Endocrina

ESÒFAG

 • Cirurgia dels diverticles esofàgics
 • Tractament quirúrgic de l’acalàsia esofàgica: esofagomiotomia laparoscòpica
 • Tractament quirúrgic de les perforacions esofàgiques
 • Tractament quirúrgic de las lesions esofàgiques per càustic
 • Tractament quirúrgic del reflux esofago-gàstric (Hernia hiatus per laparoscòpia)

ESTÓMAC

 • Cirurgia amb accés laparoscòpic i laparotòmic
 • Cirurgia del càncer gàstric que requereixi una gastrectomia total o una subtotal amb limfadenectomia D2
 • Cirurgia dels tumors gàstrics benignes que requereixin gastrectomies parcials
 • Cirurgia de l’úlcera gastroduodenal urgent i de les seves complicacions
 • Gastrostomia i jejunostomia d’alimentació
 • Laparoscòpia d’estadificació del càncer gàstric

BILIAR

 • Tractament quirúrgic de la Litiasi Biliar: Colecistectomia Laparoscòpica i per laparotomia
 • Tractament quirúrgic dels quists de via biliar
 • Tractament quirúrgic de la Colèdocolitiasi laparoscòpica i per laparotomia
 • Tractament quirúrgic de l’estenosi de la via biliar no tumoral
 • Tractament quirúrgic dels tumors villosos benignes de l’ampolla Vater: ampul·lectomia transduodenal, duodenectomia.

PÀNCREES

 • Tractament quirúrgic de la pancreatitis aguda complicada
 • Tractament quirúrgic de la pancreatitis crònica
 • Tractament quirúrgic dels pseudoquistes pancreàtics per laparoscòpia: Resecció 
i Derivació
 • Tractament quirúrgic de les lesions benignes, premalignes pancreàtiques:
Duodenopancreatectomia cefàlica, Pancreatectomia cefàlica amb preservació duodenal, Pancreatectomia distal.
 • Tractament quirúrgic de les Neoplàsies quístiques pancreàtiques: Reseccions laparoscòpiques i Pancreatectomies limitades

TRACTAMENT QUIRÚRGIC DELS TUMORS RETROPERITONEALS

CIRURGIA HEPÀTICA

 • Biòpsia Hepàtica
 • Reseccions limitades no complexes de tumors hepàtics benignes
 • Tractament de la hidatidosi hepàtica
 • Tractament del Traumatisme Hepàtic

 

Cirurgia Endocrina:

 TIROÏDES

 • Tractament quirúrgic de les Neoplàsies de la Tiroides:
  • Tiroïdectomia total
  • Hemitiroïdectomia
  • Tiroïdectomia parcial
  • Tiroïdectomia subtotal
  • Limfadenectomia cervical radical i funcional
  • Tractament quirúrgic dels Hipertiroïdismes:
  • Tiroïdectomia parcial i total
  • Tractament quirúrgic de les glàndules salivals i paratiroides:
 • Cirurgia de les glàndules salivals
 • Tractament quirúrgic de les neoplàsies de paratiroides
 • Tractament quirúrgic dels hiperparatiroïdismes

GLANDULA SUPRARRENAL

 • Tractament quirúrgic de les neoplàsies benignes i malignes de glàndula suprarenal per laparoscòpia o per laparotomia.

MELSA

 • Tractament quirúrgic dels traumatismes esplènics:

– Esplenectomia

– Hemostàsia i tractament conservador

 • Tractament quirúrgic de les esplenomegàlies i trastorns hematològics esplènics:

– Esplenectomies per esplenomegàlia

– Esplenectomia laparoscòpica

Unitat de Cirurgia Colo-proctològica 

PROCEDIMENTS DIAGNÓSTICS

 • Rectoscòpia-Anuscòpia
 • Ecografia endoanal i rectal (2D i 3D), i ecodefecografia dinàmica
 • Tractament de la incontinècia: biofeedback per electromiografia i neuromodulació del nervi tibial posterior

PROCEDIMENTS TERAPÉUTICS

Cirurgia colorectal (oberta i laparoscòpica)

 • Tractament quirúrgic de les poliposis de colon i síndromes hereditaris:
 • Proctocolectomia total + reservori ileoanal
 • Colectomies parcials i totals
 • Tractament quirúrgic de les neoplàsies de colon
 • Tractament quirúrgic de les neoplàsies de recte: Resecció anterior
 alta, baixa i ultrabaixa
 • Amputació abdomino-perineal
 • Cirurgia endoscòpica transanal (TEO)
 • Tractament quirúrgic urgent complicacions patologia colònica: perforació, oclusió, traumatismes, vòlvul, ..
 • Tractament quirúrgic de la diverticulosi i diverticulitis de colon
 • Tractament quirúrgic de la Colitis Ulcerosa i de la malaltia de Crohn

Proctologia

 • Tractament quirúrgic de la malaltia hemorroïdal: Hemorroidectomies, Lligadura hemorroïdal
 • Tractament quirúrgic de la fissura anal
 • Tractament quirúrgic de les fístules anals
 • Tractament quirúrgic del prolapse rectal
 • Tractament quirúrgic de la incontinència.

Unitat Multidisciplinar del Sòl Pelvià

Unitat Multidisciplinar la Malaltia Inflamatòria Intestinal

Tractament integral de la Malaltia Inflamatòria Intestinal

Consulta Ostomies :

La consulta per a pacients ostomitzats és una consulta d’infermeria.

Responsable: Teresa Solé DUE

Unitat de paret abdominal

PARET ABDOMINAL

 • Cirurgia laparoscòpica de l’hèrnia incisional /eventració i de l’hèrnia inguinal
 • Hèrnia incisional /eventració
 • Hèrnia incisional /eventració complexa. Separació anatòmica de components
 • Malles amb infecció aguda i crònica
 • Tractament agut i definitiu de l’abdomen obert
 • Teràpia per pressió negativa en l’abdomen obert
 • Teràpia per pressió negativa en ferides complexes

CIRURGIA DE L’HÈRNIA DIAFRAGMÀTICA

Reparació per laparotomia o laparoscòpia amb o sense col·locació de malla

INTESTÍ PRIM

 • Tractament quirúrgic de les obstruccions d’intestí prim per laparoscòpia o laparotomia
 • Tractament quirúrgic de les neoplàsies d’intestí prim
 • Tractament quirúrgic de les fístules intestinals
 • Tractament quirúrgic de la isquèmia intestinal aguda
 • Tractament quirúrgic de la patologia apendicular

Apendicitis aguda laparoscòpica

Tumors apendiculars

 • Tractament quirúrgic del diverticle de Meckel per laparoscòpia

LAPAROSCÒPIA EXPLORADORA

Estadificació i diagnòstic de neoplàsies, Biòpsies.